logo

Blíží se věk většiny. Každý mladý muž se stává oficiálním vojevůdcem armády. On a jeho rodiče se začínají obávat kritérií, podle kterých jsou mladí muži vybíráni do služeb. Jednou z těchto otázek je, zda mě vezmou do armády s krátkozrakostí? V současné době stále více a více mladých lidí trpí touto patologií a ve skutečnosti je to ona, kdo se stává častou příčinou nevhodnosti chlapa pro vojenskou službu. Pro některé kluky je to velká omluva pro zavěšení z armády, kde nechtějí jít. Ten se o to obává kvůli snu o vojenské kariéře a přítomnost vizuální dysfunkce může být vážnou překážkou realizace tohoto snu.

Odpověď jednoznačně na otázku o vhodnosti chlapa do armády v přítomnosti krátkozrakosti nefunguje. Každý případ je individuální. Patologie se může rozvinout s menšími abnormalitami a nemá další průběh. Pak ten chlap zavolá službu. Pokud se patologie projevuje výraznými odchylkami ve zrakové dysfunkci a rychle pokračuje, může být mladý muž odložen a také způsobilý k výkonu vojenské služby. Zdravotní komise může učinit verdikt fitness pouze po pečlivém provedení všech požadovaných vyšetření. Uvažujeme o kritériích, podle kterých jsou chlapi vybíráni do armády s krátkozrakostí a všemi existujícími nuancemi s touto volbou.

Krátkozrakost (krátkozrakost)

Myopie se projevuje sníženou lomivostí oka, při které se optické zaostření nachází mezi sítnicí a čočkou. Světlo pronikající do vizuálního orgánu není promítáno na samotnou sítnici, ale nedosahuje ji. Výsledkem je, že osoba vidí objekty ve větší vzdálenosti horší (v těsné vzdálenosti jsou objekty jasně viditelné). Ve vzácných případech může krátkozrakost postupovat do takové míry, že je také zhoršeno vidění na blízko. Tyto komplikace vedou k invaliditě.

Druhým názvem patologie je krátkozrakost. Ze statistik této choroby trpí asi 30% světové populace. Také poznamenal, že vývoj krátkozrakosti často padá na adolescenci.

Kategorie vhodnosti v armádě

Všechny informace o životním prostředí k nám přicházejí na 80% prostřednictvím vize. Schopnost vidět je proto považována za nejdůležitější vnímání člověka. Zvláštní pozornost je věnována návrhu desky. Lékaři vyvinuli speciální "Plán nemocí", kde jsou všechna porušení vize rozdělena do několika kategorií. Podle tohoto harmonogramu jsou mladí muži s krátkozrakostí 6 nebo více dioptrií osvobozeni od vojenské služby (indikátor hyperopie je 8 nebo více dioptrií).

K dispozici je 5 kategorií způsobilosti pro vojenskou službu s přihlédnutím k zrakové ostrosti. Pro lepší pochopení problematiky, s níž není krátkozrakost v armádě brána, stojí za pochopení dostupné fitness kategorie podrobněji.

 1. Kategorie A - mladý muž je vhodný pro vojenskou službu.
 2. Kategorie B - mladý muž je fit, ale s ohledem na nevýznamná omezení.
 3. Kategorie B - mladý muž může být povolán, ale za určitých podmínek.
 4. Kategorie D je dočasná nekonzistence zdravotnické komise.
 5. Kategorie D - rekrut je nevhodný pro vojenskou službu.

Abychom lépe porozuměli těmto kategoriím a pochopili, který z nich je vhodný a kdo může oddálit službu (nebo odmítnout), vezměte v úvahu účinek každé kategorie v praxi.

Vysvětlení kategorií

Je-li odběratel konjunktivitidy, jedná se o krátkozrakost, ale v rámci 3 dioptrií (optická síla je měřena touto jednotkou), stejně jako mírné anatomické změny ve tvorbě očních víček, kategorie „A“. Takový mladý muž je docela vhodný pro vojenskou službu. Mezi další poruchy zrakového orgánu patří: přítomnost astigmatismu v rámci 2-3 dioptrií, dlouhověkost 6-8 dioptrií.

Pro takové progresivní nemoci, jako jsou mírná onemocnění duhovky, rohovky, zrakového nervu, sítnice a čočky, se uvádí kategorie „B“. Také zde lze přičíst počáteční fázi glaukomu a onemocnění očních svalů. Odběratelé s touto kategorií mohou být zasláni určitým jednotkám.

Krátkozrakost v rámci 6–12 dioptrií se již stává překážkou vojenské služby. V tomto případě je umístěna kategorie B. To znamená, že mladý člověk je nezpůsobilý, ale pouze v době míru. V případě války bude povinen se dostavit na první žádost vojenského štábu. V případech s dalekozrakostí je norma 8–12 dioptrií.

Dočasnou nekonzistenci chlapa pro vojenskou službu může vyvolat chirurgické ošetření jeho očí, poranění, zhoršení nemocí, jakož i přítomnost akutního onemocnění zrakového orgánu. Všechny tyto oční problémy jsou klasifikovány jako „G“. Po plném uzdravení začne mladý muž svou službu.

Ten chlap je zcela vyňat z vojenské služby s krátkozrakostí ve více než 12 dioptriích. V tomto případě uveďte kategorii "D".

Ve všech těchto parametrech výběru je ještě jedna nuance. Pokud má krátkozrakost těžkou nebo progresivní formu (i když jsou její odchylky menší než 6 dioptrií), může být tomuto člověku zabráněno v podávání. Nadměrná fyzická aktivita v tomto případě přispívá k výskytu závažných komplikací ve formě odchlípení sítnice.

Jak může krátkozrakost ovlivnit průběh služeb?

Vojenská kariéra, a proto vojenská služba, vyžaduje dobrou fyzickou přípravu od chlapa, který je možný jen s dobrým zdravím a silnou imunitou. Jakékoli porušení a patologie mohou vyvolat situaci s nehodami, kde bude trpět sám voják, as ním spolupracovníci. Zvláštní pozornost je věnována očním problémům, které mohou vést k:

 • špatný zrak může způsobit zranění spolupracovníkům;
 • voják může být zraněn během tréninku se zrny kvůli tréninku projectile ne viděný v čase;
 • zraková ostrost může ovlivnit schopnost správně pochopit některé příkazy velitele;
 • Existují určité nepříjemnosti při nošení kontaktních čoček nebo korekčních brýlí, protože vojenský život je velmi odlišný od civilního;
 • existující patologie pod vlivem fyzické námahy může rychle začít její postup;
 • v důsledku špatného vidění je člověk neustále v napětí, což ohrožuje rozvoj stresu.

Vzhledem ke všem těmto okolnostem je oftalmologické vyšetření důležitým krokem při absolvování lékařské komise. A pokud se oftalmolog rozhodl, že mladý muž není vhodný pro vojenskou službu kvůli očním problémům, jeho rozhodnutí by nemělo být zpochybňováno.

Další vlastnosti diagnóz

Onemocnění myopie je rozděleno do 3 fází. Při první osobě člověk jasně vidí všechny objekty v blízkosti, ale ve vzdálenosti se tato jasnost trochu zhoršuje. Se vzdálenými objekty lze vidět mnohem horší. Poté je pacientovi připsána korekční skla pro tento rozsah. Chcete-li zkoumat objekty v okolí, může bez nich dělat (například čtení knihy). Ve třetí etapě je nutné neustále používat brýle.

Patologie, projevující se porážkou sítnice. Chcete-li začít, je lékař povinen určit původní příčinu onemocnění. Pokud by se jednalo o zhoršení krátkozrakosti, zánětu nebo poranění, je doporučeno chirurgickému zákroku. Pak je zde dlouhá doba rehabilitace. Odklad je uveden pro toto období. Výsledek operace bude do značné míry záviset na složitosti poranění očního orgánu. Po rehabilitačním období lékař určí, zda má mladého muže do služby přijmout nebo ho propustit.

Nízké vidění způsobené chronickou zánět spojivek. Armáda nebude brát, pokud nemoc vedla k vážným porušením. Mírný stupeň rušení může sloužit pouze jako omezení v provozu. O jakých omezeních rozhodne sám lékař, po kterém zapíše svá doporučení do osobního spisu držitele. Pouze se všemi doporučeními mladého muže jsou vybráni určití vojáci.

Vlastnosti v přítomnosti mladého muže s glaukomem. Rozhodnutí lékaře závisí na stupni poškození zrakového orgánu glaukomem a také proto, že jedno nebo obě oči postihly nemoc. S rozvojem glaukomu v obou očích je mladý muž, který má sloužit v armádě, nevhodný. Pokud je patologie vytvořena na jednom oku a má nevýznamné objemy, může být poslán k vojákům s fyzickými omezeními.

100% odmítnutí ve vojenské službě lze získat pomocí pokročilých oftalmologických onemocnění, která mohou způsobit ztrátu zraku. Jedná se o závažná porušení refrakce, ubytování, různých anomálií ve vývoji oka a absolutní slepotu. Neprogresivní patologie a vize do 6 dioptrií mohou sloužit pouze jako dočasné zpoždění nebo doporučení vojákům s určitými omezeními.

http://beregizrenie.ru/blizorukost-dalnozorkost/berut-li-v-armiyu-s-blizorukostyu/

Využívá armáda krátkozrakost (krátkozrakost)?

Špatná vize do dálky - překážka pro plný servis

Pro muže znamená příchod věku, že od nynějška mohou být oficiálně odvezeni do armády. Problémy s viděním však často způsobují nevhodnost potenciálního vojáka.

Dnes, mnoho draftees má zájem zda zda vzít armádu s krátkozrakostí. Taková zvědavost vzniká z různých důvodů:

 1. Kluci nechtějí sloužit, takže hledají důvod, proč se nevstoupit do armády.
 2. Mladí lidé sní o vojenské kariéře, ale možná vizuální dysfunkce se stává překážkou.

Mnoho branců diagnostikuje krátkozrakost

Konečný verdikt je vynesen lékařskou komisí. Teprve po důkladném vyšetření zraku provede lékař doporučení o vojenské službě.

Co je nebezpečná krátkozrakost pro budoucího vojáka?

Vojenské záležitosti vyžadují vynikající fyzickou zdatnost a dobré zdraví. To znamená, že člověk nebo člověk musí mít přirozeně silnou imunitu.

Jakékoliv nesrovnalosti, zejména oční, mohou způsobit nehody a někdy i smrt.

Zdravotnická komise je důležitou fází služby.

Aby se minimalizovalo riziko zranění, zranění a nezpůsobilo škodu jiným osobám, vzniká zvláštní komise. Tam rekrutuje podstoupit lékařskou prohlídku.

Pokud oční lékař nedovolí mladému muži vojenskou službu kvůli přítomnosti krátkozrakosti, pak by měl být vzat vážně.

V opačném případě mohou nastat následující záporné body v důsledku toho, že se chlap na dlouhých vzdálenostech dobře nezobrazuje:

 • zranění v důsledku nevidění výcvikového granátu nebo náboje v čase;
 • zranění jiného vojáka v důsledku špatného vidění;
 • neschopnost správně porozumět velení vojenských orgánů;
 • prudký a rychlý vývoj patologie;
 • napětí v důsledku konstantního napětí;
 • nepříjemnosti způsobené používáním opravných brýlí nebo kontaktních čoček.

Lékař pečlivě zkontroluje muže před návratem vojenské služby

Vojenský život je navíc poměrně složitá věc. S krátkozrakostí a jinými očními poruchami se armáda stává téměř nereálnou.

Ale: Vše záleží na tom, jak moc choroba postupovala a v jaké formě postupuje.

Někdy i za přítomnosti takové odchylky je tato služba přijata do služby. Tento voják se však doporučuje zejména pečlivě sledovat stav svého zdraví.

Kategorie armádní vhodnosti s krátkozrakostí

Abychom pochopili, s jakou krátkozrakostí není v armádě brán, musíte nejprve důkladně a důkladně pochopit formy a stupně tohoto porušení.

Fitness skupina se může časem měnit.

V moderní oftalmologii rozlišovat:

 1. Slabý stupeň - odchylka do 3 dioptrií.
 2. Střední myopie - odchylka od 3 do 6 dioptrií.
 3. Vysoký stupeň - odchylka je více než 6 dioptrií.

Pokud je základní oftalmologické onemocnění doprovázeno strabismem nebo astigmatismem, pak bude člověk s největší pravděpodobností zcela nevhodný.

Špatný zrak není věta

Podle současného zákona o vojenské službě v bývalých zemích SSSR (Rusko, Ukrajina a Bělorusko) se rozlišují tyto skupiny:

 • "A" - plná vhodnost umožnila přítomnost slabého stupně krátkozrakosti (až 3 dioptrie).
 • „B“ - voják je oprávněn sloužit, nicméně z důvodu krátkozrakosti existují určitá omezení (až 6 dioptrií).
 • „B“ - chlap je odvezen do armády, ale je zde celý seznam toho, co nemůže udělat (až 6 dioptrií a přítomnost doprovodných očních patologií).
 • "G" - potenciální voják není vhodný, ale je to dočasné. Může být znovu svolán, když je vyřešen zdravotní problém (více než 6 dioptrií).
 • "D" - důvod pro radost nebo smutek, znamená úplnou nevhodnost (více než 12 dioptrií).

Ruská a ukrajinská realita lékařského vyšetření potenciálních vojáků

V různých zemích jsou kritéria výběru poněkud odlišná. To je způsobeno legislativou a potřebou chránit hranice státu.

Například v Rusku existuje další subkategorie "B-3". Tam jsou vojáci s vysokým stupněm krátkozrakosti, protože mají omezení v provádění některých prací. Většinou myopičtí vojáci:

 • práce v kuchyni;
 • vedoucí korespondence;
 • čisté;
 • zaneprázdněn prací v prádelně;
 • vykonávat funkci programátorů, elektrikářů atd.

Na Ukrajině existuje zákon, podle kterého je člověk několikrát nazýván. V tomto případě lékař s ním stanoví, že krátkozrakost lze odstranit radikální metodou.

Re-nábor probíhá pouze v případě, že byla krátkozrakost korigována laserem.

Podívejte se na video na toto téma:

http://bolezniglaznet.ru/berut-li-v-armiyu-s-blizorukostyu/

Jaký druh vize není v armádě?

Snížená ostrost zraku bude narušovat průchod plnohodnotné vojenské služby, ale s jakou vizí nebere armádu? Přiřazení kategorií fitness k výcviku armády závisí na zjištěných patologiích zrakových orgánů. V podstatě se jedná o krátkozrakost, hyperopii a astigmatismus.

Poslední vydání „Plánu nemocí“ v roce 2019, které řídí členy návrhové komise, identifikuje pět kategorií způsobilosti pro vojenské služby:

Omezení služby

 • „A“ - absolutní vhodnost, bez omezení pracoviště;
 • „B“ je vhodné, ale ne ve všech jednotkách;
 • „B“ není vhodné v době míru, ale musí být mobilizováno ve stavu stanného práva;
 • "G" - provize v době léčby;
 • "D" - zcela pozastaveno z provozu v jakémkoliv období.

Bod „A“ zahrnuje rekruty s menšími odchylkami ve stavu očních víček: se spojivkou, která má dalekozrakost + 6... + 8 dioptrií, krátkozrakost -3–6 dioptrií, s astigmatickými progresivními změnami s indikátorem 2–4 dioptrií.

Značka "B" je určena mladým mužům s chronickou povahou vývoje očních patologií a glaukomu.

Uvolnění po určitou dobu čeká na mladé lidi s akutním onemocněním zrakových orgánů po operaci. Po obnovení bude očekáváno nové volání.

Odpůrci, kteří mají odchlípení sítnice, glaukom, barevnou slepotu, centrální a paracentrální dobytek, patologii funkce očních svalů, vážná poranění zrakových orgánů, jsou považováni za nevhodné pro výcvik armády.

S jakou krátkozrakostí neberete?

Myopie je patologická změna ve zrakových orgánech, když se vzdálené objekty liší obtížně. S krátkozrakostí nebo krátkozrakostí je zakřivení čočky narušeno, takže obraz objektu padá na rovinu před oblastí sítnice, na které by měl obraz spadat do normálního vidění.

Výjimka z armády zrakem je možná, pokud je vidění mínus 6,0 dioptrií a více alespoň v jednom oku. Totéž platí pro diagnózu "komplexního myopického astigmatismu". V těchto případech bude přiřazena jedna ze dvou kategorií:

 1. "B" - s - 6.0... - 12 jednotkami;
 2. "D" - nad - 12 jednotek (vysoká myopie).

Přijímá armáda krátkozrakost a jaké ukazatele by měly ovlivnit vhodnost pro vojenskou službu?

Podle článku 34 se krátkozrakost a armáda navzájem nevylučují - 1... - 5 dioptriemi. Voják je pověřen, pokud během jeho vojenské služby došlo k prudkému zhoršení jeho vize a vyšetření očním lékařem takovou diagnózu potvrdilo.

Jak daleko viděli, že službu neberou?

Dalekozrakost je odchylka od normy, když se objekty v blízkosti očí jeví rozmazané a obtížně se zaměřují. Vezmou do armády špatný zrak?

Spoléhat se na “plán nemocí”, s dlouho-slabost nebo hyperopia, zdraví může být tří kategorií: t

 1. "B" - se špatným viděním jsou převezeni do armády v případě diagnózy hyperopie v 6 - 8 dioptriích, ale existují omezení týkající se výběru vojsk;
 2. "B" - v 8 - 12 dptr osvobozen od výcviku armády v mírovém období, v bojové situaci občan podléhá mobilizaci;
 3. „D“ - s ukazateli nad 12 dpt Mladý muž je považován za zcela nevhodného pro vojenskou službu.

Při odbavovací činnosti je nutné poskytnout vojenskému štábu výpis z ambulantní karty, kde je diagnóza „hyperopie“ od 8 do 12 nebo více dioptrií nejméně jednoho oka.

Dělejte s astigmatismem

Astigmatismus je patologickou změnou ve vizuálních normách.

Když světelné paprsky, které procházejí deformovanou rohovkou oka, vytvářejí obraz objektu, který není bodem, ale jako přímka, osoba je diagnostikována astigmatismem. S touto patologií je velmi obtížné zaměřit se na objekty, které jsou na dálku, a jejich obraz na sítnici je zkreslený a nejasný.

Komplikované a smíšené

Odborníci identifikují jednoduchý, komplexní a smíšený astigmatismus. Míra, do jaké nemoc postupuje, je ovlivněna tím, zda jsou s astigmatismem převezeni do armády. V patologii rozdílu refrakcí podél dvou meridiánů existují pouze tři fáze:

 • slabé - až 3 dioptrie;
 • střední - 3-6 dioptrií;
 • silné - vyšší než 6 dioptrií.

Návrhy představenstva, řízené „harmonogramem nemocí“, určují kategorii způsobilosti náborového pracovníka. Když je tedy astigmatismus silně přiřazen kategorii "D". Střední a nízké stupně jsou odvody.

V některých případech, pokud průměrný stupeň patologie má komplikace, například ve formě krátkozrakosti, je přiřazena skupina "B". Stejná kategorie je přiřazena, když je rozdíl lomu 4 dioptrií.

Po korekci zraku

Připojí se k armádě poté, co rekrut úspěšně dokončí lékařský kurz o restaurování zrakových orgánů?

Výsledky terapie samozřejmě ovlivní rozhodovací komisi o vhodnosti.

Armáda po korekci zraku je pro mladé muže po korekci astigmatismu v nich, kdy rozdíl v lomu je menší než 4 dioptrií.

Po obdržení vojenské letenky s kategorií „B“ po ruce se občan považuje za propuštěného a další služba je vyloučena.

Průchod komise

Poté, co mladý muž obdržel předvolání k vojenskému úřadu pro zápis a zařazení do armády, musí pochopit, že návrh rady nedělá diagnózy, neprovádí vyšetřování, pokud existuje nějaká choroba.

Je to důležité! Dlouho před přijetím pořadu, předtím, než se zúčastní lékařského vyšetření v armádě, musí branec nezávisle kontaktovat oftalmologa, pokud se vyskytnou nějaké odchylky ve zrakové ostrosti.

Poliklinický lékař bude diagnostikovat refraktometrii a skiaskopii: tyto moderní metody umožňují lékařům získat co nejpřesnější údaje o zrakovém stavu pacienta. Oční lékař učiní prohlášení popisující výsledky vyšetření. Vyvolávacímu lékaři musí být poskytnut výpis, aby na jeho základě bylo učiněno rozhodnutí o další službě nebo provizi.

Vojenská lékařská komise má zákonné pravomoci poslat konzumenta k dodatečnému vyšetření, vykonávat nad ním kontrolu, vypracovávat doporučení. V konečném výsledku je přiřazena příslušná kategorie fitness a je určena: s jakou vizí nepřijmou armádu.

http://vayur-rf.ru/bolezni/s-kakim-zreniem-ne-berut-v-armiyu.html

Vezmou do armády brance s krátkozrakostí

Mladí lidé, kteří dosáhli věku většiny, mohou být oficiálně povoláni ke vstupu do armády. Problémy s viděním jsou často příčinou nevhodnosti. Častou příčinou je krátkozrakost.

Myopií se rozumí určité oční onemocnění, které je charakterizováno zaostřením obrazu před sítnicí. Osoba zároveň dokonale vidí ty objekty, které jsou umístěny na krátkou vzdálenost, a na obrysy se velmi dobře nedívá. Položky umístěné daleko jsou vágní, nejasné. Velmi často se mladí lidé s touto chorobou ptají: „Vezmou je do armády s krátkozrakostí?“ Na tuto otázku lze odpovědět v tomto článku.

Myopie je porucha oka charakterizovaná zaostřením obrazu před sítnicí.

Hlavní příčiny krátkozrakosti

Nejčastější příčinou krátkozrakosti je dědičný faktor. Pokud jeden z rodičů trpí krátkozrakostí, pak je vysoká pravděpodobnost, že se dítě narodí s touto patologií.

Tato patologie se zpravidla vyvíjí u lidí, jejichž práce je spojena s častým namáháním zraku, jmenovitě zubními lékaři, chirurgy, účetními, lidmi, kteří tráví dlouhou dobu u počítače a další. Nesprávné umístění pracoviště, nesprávné přistání u stolu, nedostatečné osvětlení, světlo dopadá na špatnou stranu - to vše je škodlivé pro lidské vidění. Při plánování pracoviště je proto nutné brát v úvahu poradenství o uspořádání pracoviště.

Pokud si všimnete prvních příznaků krátkozrakosti, je nutné okamžitě zrak opravit. Je důležité okamžitě kontaktovat oftalmologa. Pouze lékař vám může poradit, diagnostikovat a předepsat nezbytnou léčbu.

Nebezpečí krátkozrakosti vojáka

Nejčastější příčinou krátkozrakosti u většiny lidí je dědičný faktor.

Budoucí voják musí být v dobré fyzické kondici a vynikajícím zdraví. Armádní předpisy musí bezpochyby provádět každý voják. Zhoršení zraku může vést k nehodám, stejně jako smrt vojáka.

Aby se předešlo negativním důsledkům, je vytvořena komise ze zdravotnických pracovníků, kteří zkoumají a poskytují závěr. Velmi důležitý je verdikt oftalmologa, protože vize je velmi důležitá nejen pro průchod služby, ale i pro normální lidský život.

Možné situace, ke kterým může dojít při zrakovém postižení:

 • Střelná rána nebo porážka třísky.
 • Nedbalost a poškození ostatních vojáků.
 • Zhoršení a progrese onemocnění.
 • Přepěťové a stresové situace.
 • Zpravidla je nošení brýlí v armádě velmi obtížné.

Vše záleží na tom, kolik zrakové ostrosti a kolik onemocnění prošlo. Velmi často, s malými odchylkami, lékaři nezakazují sloužit v armádě. Voják si však zároveň musí vzít ve zvyku pečlivě špehovat své zdraví a při prvních změnách se poraďte s lékařem.

Stávající kategorie způsobilosti pro vojenskou službu.

Vynikající zdraví je pro zaměstnance nezbytné.

Stávající stupně krátkozrakosti:

 • Slabý stupeň s odchylkou vidění až 3 dptr,
 • Průměrný stupeň s odchylkou od 3 do 6 dioptrií,
 • Vysoký stupeň s odchylkou více než 6 dioptrií,

V případech, kdy je základní onemocnění doplněno strabismem nebo astigmatismem, existuje větší pravděpodobnost nevhodnosti této mladé osoby.

Kategorie zkoušek a fitness v různých zemích

Dnes má každá země vlastní zákonné kategorie vhodnosti pro vojenskou službu. To je svázáno s legislativním základem státu a potřebou chránit jeho hranice.

V Rusku se kromě hlavních rozlišuje i další podkategorie - B-3. Zahrnuje mladé lidi, kteří mají vyšší stupeň patologie. Zároveň jsou povoláni do služby, ale vykonávají další povinnosti, a to:

 • Dělat práce v kuchyni.
 • Zabývají se čištěním prostor.
 • Zapojen do programování a tak dále.

V některých zemích existuje zákon, podle něhož agenda pochází několikrát. Pokud je osoba nevhodná, lékař vám poradí a nabídne, že podstoupí korekci laserem. Po ošetření laserem po chvíli dorazí další potenciální voják k další agendě. Při průchodu komise provádí oftalmolog opětovné vyšetření, a pokud se zjistí nějaká zlepšení, osoba je odeslána do armády.

http://zrenie.online/blizorukost/armiya-i-miopiya.html

Povolené vidění pro vojenskou službu. Vezmou do armády krátkozrakost (krátkozrakost)

Kdy nemůže sloužit?

Myopie syndrom v lékařské praxi se často nazývá krátkozrakost. Tato patologie je porušením lomu vidění. Kvůli této nemoci člověk ztrácí schopnost zaměřit svou vizi na objekty, které jsou v určité vzdálenosti od něj.

V medicíně je fenomén dalekozrakosti často označován jako hyperopie. Toto onemocnění je porušením oční refrakce. Tato patologie způsobuje narušení schopnosti zaměřit pohled na objekty, které jsou blízko zorného pole.

Všichni muži jsou definováni ve speciálně určených skupinách podle zdravotního stavu a přítomnosti nemoci.

Vojenský průkaz je k dispozici výhradně pro kategorii mladých lidí, jejichž vidění dosahuje více než šesti dioptrií krátkozrakosti.

Pokud se v průběhu služby začala vize rychle měnit, pak je mladý muž propuštěn ze služby.

To je možné pouze po ukončení vyšetření oftalmologem.

Typy patologie pohledu a vhodnosti pro službu:

 • Myopie je jednou z diagnóz, které mohou ovlivnit osvobození od vojenské služby.
 • S diagnózou hyperopie, více než dvanácti dioptrií, mají mladí muži právo být osvobozeni od služby a získat vyhledávaný vojenský průkaz totožnosti všemi.
 • Další diagnóza, podle které může být mladý muž propuštěn ze služby, je astigmatismus. Toto onemocnění je proces zakřivení takové důležité části oka, jako je rohovka nebo čočka samotného oka. Kvůli tomuto druhu změny spadá zraková ostrost pod zkreslení a člověk už nemůže vidět vše, co ho obklopuje ve vysokém rozlišení. Zdá se, že všechny okolní věci a objekty ztratí obrys. S touto nemocí lékaři přiznávají, že slouží lidem. Lékaři věnují zvláštní pozornost stupni nemoci, ale tomu, jaký je vývoj onemocnění. S astigmatismem dosáhl vysokého stupně, mladí lidé nejsou vhodné pro službu v armádě.

Zraková ostrost je dalším faktorem nezbytným pro závěr. Zvláštní pozornost při průchodu IHC u oftalmologa je nasměrována na takový indikátor. Tento problém se zpravidla řeší vydáváním bodů a kontaktních čoček.

Provádění postupů korekce zraku může mít také významný dopad na služby. Po obdržení vojenského lístku se mladý muž obrátil k lékařským službám a provedl korekci zraku. V tomto případě bude vyloučení služby pro tuto osobu nemožné.

Stojí za to také připomenout, že i ti, kteří projevují touhu vykonávat službu, obdrželi vojenské ID, nebudou moci sloužit v armádě. I s osobní touhou a zájmem mladého muže bude nemožné sloužit v armádě s obstrukčními chorobami.

Většina samozřejmě dostane odměnu od služby. Není to tak často, že jsou mladí muži, kteří mají nemoc ve stadiu, kdy není možné dokončit vojenskou službu. Existuje další skupina, ve které jsou tito kandidáti na službu, kteří potřebují čas na obnovu svého zdraví, zařazeni po operaci nebo z jiných důvodů.

 • Dioptrická a zraková ostrost
 • Kategorie vhodnosti pro vojenskou službu
 • Osvobození od vojenské služby s hyperopií a krátkozrakostí
 • Berou s armádou astigmatismus?

  Kategorie fitness

  Diopter je jednotka pro měření optického výkonu optického systému. Například 1 dioptrie se rovná optické síle optické čočky nebo sférického zrcadla se vzdáleností 1 m. Optický výkon v dioptriích je inverzní k ohniskové vzdálenosti v metrech.

  Čočka lidského oka má vzhled bikonvexní čočky s variabilním zakřivením. Díky této vlastnosti je zajištěna schopnost očních čoček ubytovat se. U mladých mužů je ubytovací kapacita oka v průměru asi 14 dioptrií, pokud nejsou porušeny. S věkem se tato možnost výrazně snižuje a ve věku 65-70 let téměř mizí.

  Pokud čočka oka snižuje schopnost změny zakřivení, může osoba zvýšit ostrost zraku pomocí externích zařízení - brýlí nebo kontaktních čoček. Pro krátkozraké lidi sbírají rozptýlené čočky a pro dlouhozraké lidi - sbírají.

  Vyhodnocení výsledků výzkumu využívá koncept úplné a neúplné zrakové ostrosti. Pod úplnou zrakovou ostrostí rozumíme vizi, ve které jsou všechny znaky při provádění výzkumu na stole v každém řádku správně pojmenovány.

  Pokud v řádcích, které odpovídají zrakové ostrosti 0,3 - 0,6, nebylo rozpoznáno jediné označení, pak je taková zraková ostrost neúplná. Oftalmologové sdílejí 3 stupně krátkozrakosti:

  • slabé - až 3 dioptrie;
  • médium - od 3 do 6 dioptrií;
  • vysoké - více než 6 dioptrií.

  V tomto případě je krátkozrakost rozdělena na progresivní formu, těžkou a ve které jsou pozorovány změny v očním prostředí a v fundu. Krátkozrakost může způsobit komplikace retinální detekce.

  Existuje pět kategorií, podle kterých je určeno, s jakou vizí se do armády nevezmou. Vhodnost pro vojenskou službu:

  • "A" je vhodné;
  • "B" - existují určitá omezení;
  • „B“ je vhodné, ale „s podmínkami“;
  • "G" - dočasně nevyhovující;
  • "D" - nevhodné pro armádu.

  S kategorií „A“ není povoleno osvobození od armády zrakem, i když lze detekovat mírné odchylky v krátkozrakosti, hyperopii, anatomických změnách očních víček, konjunktivitidě nebo progresivním astigmatismu až do čtyř dioptrií.

  Zraková ostrost je problém, kterému téměř všichni čelí.

  Za prvé, ne každý mladý muž má dnes dost dobrý zrak. Ve většině případů dnes většina z nich nosí kontaktní čočky nebo brýle s dioptriemi.

  Zraková ostrost, jak je známo, je kontrolována u lékařské komise a s výraznými odchylkami od normy může být člověk propuštěn ze služby.

  Kategorie D zahrnuje ty mladé muže, kteří byli při očním vyšetření nalezeni: t

  • 0.09 indikátor a méně na oko nebo slepotu;
  • 0,3 pro oko;
  • 0,2 pro obě oči;
  • Nepřítomnost oční bulvy s rychlostí 0,3 nebo méně.

  Kategorie B zahrnuje ty zátěže, které byly zjištěny při očních zkouškách:

  • Indikátory na oku 0,09 nebo méně, stejně jako rychlost 0,4 nebo více;
  • Rychlost 0,3 a 0,3 až 0,1;
  • Indikátor 0,4 a 0,3 až 0,1;
  • Nedostatek oční bulvy 0,4.

  Jak víte, oční vyšetření se provádí pomocí speciálně navržených čoček, které umožňují určit zrakovou ostrost kandidáta na vojenskou službu.

  Osoby, které používají kontaktní čočky, musíte mít také brýle s dioptrií odpovídající zrakové ostrosti.

  Důležitým faktorem při určování zdraví očí je zraková ostrost. U normy je jeho ukazatel 1.

  0, to znamená, že osoba je schopna vidět ve vzdálenosti 2 bodů poblíž. V případě odchylky od normy se hodnoty mohou lišit od 0.

  Určuje se pomocí Snellenova stolu, který je v kanceláři každého očního lékaře. Pokud s ostrostí, odlišnou od normy, s brýlemi nebo čočkami, vidění spadá pod nezbytné požadavky, pak jste fit pro volání.

 • ostrost v jednom oku - 0,09 (méně než 0,09 nebo slepota oka) a v ostatních 0,3 nebo méně;
 • ostrost v obou očích je 0,2 a méně;
 • nepřítomnost oční bulvy jednoho oka a druhá má ostrost 0,3 nebo méně.
 • ostrost jednoho oka je 0,09 (méně než 0,09 nebo slepota oka) a v dalších 0,4 nebo více;
 • ostrost jednoho oka 0,3-0,4, další 0,3-0,1;
 • nepřítomnost oční bulvy v jednom oku a v jiném je ostrost 0,4 nebo více.

  Důležitým faktorem při určování zdraví očí je zraková ostrost. U normy je jeho ukazatel 1.

  0, to znamená, že osoba je schopna vidět ve vzdálenosti 2 bodů poblíž. V případě odchylky od normy se hodnoty mohou lišit od 0.

  Určuje se pomocí Snellenova stolu, který je v kanceláři každého očního lékaře. Pokud s ostrostí, odlišnou od normy, s brýlemi nebo čočkami, vidění spadá pod nezbytné požadavky, pak jste fit pro volání.

  „D“ je přiřazeno, pokud:

  • ostrost v jednom oku - 0,09 (méně než 0,09 nebo slepota oka) a v ostatních 0,3 nebo méně;
  • ostrost v obou očích je 0,2 a méně;
  • nepřítomnost oční bulvy jednoho oka a druhá má ostrost 0,3 nebo méně.

  "B" je přiřazeno, pokud:

  • ostrost jednoho oka je 0,09 (méně než 0,09 nebo slepota oka) a v dalších 0,4 nebo více;
  • ostrost jednoho oka 0,3-0,4, další 0,3-0,1;
  • nepřítomnost oční bulvy v jednom oku a v jiném je ostrost 0,4 nebo více.

  - „A“ znamená, že mladý muž je fit.

  - „B“ - splňuje požadavky, ale s menšími omezeními.

  Stupeň krátkozrakosti

  Pokud je mladému člověku diagnostikována krátkozrakost jakéhokoli oka od 6 do 12 dioptrií, je mu přiřazena kategorie „B“, po které je vyňata z vojenské služby. Stanovení diagnózy kategorie "D" by mělo potvrdit přítomnost krátkozrakosti oka, která přesahuje 12 dioptrií.

  Myopie je patologická změna ve zrakových orgánech, když se vzdálené objekty liší obtížně. S krátkozrakostí nebo krátkozrakostí je zakřivení čočky narušeno, takže obraz objektu padá na rovinu před oblastí sítnice, na které by měl obraz spadat do normálního vidění.

  Výjimka z armády zrakem je možná, pokud je vidění mínus 6,0 dioptrií a více alespoň v jednom oku. Totéž platí pro diagnózu "komplexního myopického astigmatismu". V těchto případech bude přiřazena jedna ze dvou kategorií:

  1. "B" - s - 6.0... - 12 jednotkami;
  2. "D" - nad - 12 jednotek (vysoká myopie).

  Přijímá armáda krátkozrakost a jaké ukazatele by měly ovlivnit vhodnost pro vojenskou službu?

  Podle článku 34 se krátkozrakost a armáda navzájem nevylučují - 1... - 5 dioptriemi. Voják je pověřen, pokud během jeho vojenské služby došlo k prudkému zhoršení jeho vize a vyšetření očním lékařem takovou diagnózu potvrdilo.

  Myopie je velmi běžná diagnóza, stejně jako hyperopie. Spíše to není připisováno ani dnes nemocem, protože téměř každá druhá osoba má problémy se zrakovou ostrostí a je jednou ze skupin: dlouhozrakých nebo krátkozrakých.

  Krátkozrakost je charakterizována porušením tvaru čočky, konkrétně zakřivením, které následně vede k nedostatku lidské schopnosti zaměřit se na jakýkoliv subjekt.

  Návrh je možný s dioptrií od -1 do -5. Získání vojenského průkazu s takovou diagnózou je možné, pokud je zaznamenáno více než 6 jednotek dioptrií.

  Pokud by se v průběhu služby v armádě dramaticky změnila vize, měla by být služba ukončena.

  Myopie je problém, který ukládá majiteli této choroby řadu omezení. Jedním z nich je vojenská služba.

  Co je to nebezpečná krátkozrakost pro budoucího vojáka a zda vzít armádu se špatným zrakem? V první řadě - nehody nebo dokonce smrt, která může nastat v důsledku "přehlížen nebo neviděl."

  Taková omezení existují. Jsou definovány v článcích 34 a 35 "Plánu nemocí" 2016. Při dalekozrakosti (jinak hypermetropie) je lom světla oka narušen do té míry, že osoba, která trpí, není schopna jasně vidět objekty umístěné v malé vzdálenosti.

  Maximální hodnota, při které je vojenská služba možná, je 8 dioptrií. Indikátory dalekozrakosti v různých stupních omezení jsou následující:

  • „B“ je indikátorem hypermetropie jednoho oka, 6–8 dioptrií. Lidé s takovými indikátory jsou vhodné pro služby v ozbrojených silách s menšími omezeními.
  • „B“ je indikátorem hyperopie v rozmezí 8–12 dioptrií. V tomto případě služba není volána. Omezeno na dostupnost.
  • „D“ - index hyperopie přesahuje 12 dioptrií. V armádě neberte v žádném případě.

  Materiál: Jak odlišit krátkozrakost od hyperopie: kdy je plus a kdy je minus?

  Maximální hodnota, při které je vojenská služba možná, je 8 dioptrií. Indikátory dalekozrakosti v různých stupních omezení jsou následující:

  • „B“ je indikátorem hypermetropie jednoho oka, 6–8 dioptrií. Lidé s takovými indikátory jsou vhodné pro služby v ozbrojených silách s menšími omezeními.
  • „B“ je indikátorem hyperopie v rozmezí 8–12 dioptrií. V tomto případě služba není volána. Omezeno na dostupnost.
  • „D“ - index hyperopie přesahuje 12 dioptrií. V armádě neberte v žádném případě.

  Stupeň krátkozrakosti

  Dalekozrakost je odchylka od normy, když se objekty v blízkosti očí jeví rozmazané a obtížně se zaměřují. Vezmou do armády špatný zrak?

  Spoléhat se na “plán nemocí”, s dlouho-slabost nebo hyperopia, zdraví může být tří kategorií: t

  1. "B" - se špatným viděním jsou převezeni do armády v případě diagnózy hyperopie v 6 - 8 dioptriích, ale existují omezení týkající se výběru vojsk;
  2. "B" - v 8 - 12 dptr osvobozen od výcviku armády v mírovém období, v bojové situaci občan podléhá mobilizaci;
  3. „D“ - s ukazateli nad 12 dpt Mladý muž je považován za zcela nevhodného pro vojenskou službu.

  Při odbavovací činnosti je nutné poskytnout vojenskému štábu výpis z ambulantní karty, kde je diagnóza „hyperopie“ od 8 do 12 nebo více dioptrií nejméně jednoho oka.

  Dalekozrakost je diagnóza, která umožňuje diagnostikovat proces zakřivení čočky nesprávným směrem. Tato diagnóza je charakterizována nedostatkem schopnosti zaostřit oči a vidět objekty nacházející se v těsné blízkosti.

  Mladý muž může být osvobozen pouze v případě, že je v kategorii B nebo v kategorii D. Pro kategorii B je nutné mít číslo od 8 do 12 dioptrií a pro kategorii D musí být více než 12 dioptrií.

  U lidí trpících krátkozrakostí není oční koule sférická, ale oválná, to znamená, že je protáhlá. Proto je rohovka u těchto lidí ve velmi velké vzdálenosti od zadní strany oční bulvy, kde se nachází sítnice.

  To způsobuje anomální refrakci světelných paprsků, které vstupují do orgánu vidění, a v důsledku toho jejich abnormální zaostřování není na samotné sítnici, ale někde před ní. Odchylky ve vidění jsou měřeny určitými jednotkami - dioptriemi.

  S krátkozrakostí mají negativní hodnoty. Vize je horší, čím větší je počet negativních dioptrií, je charakterizován.

  Krátkozrakost je tři stupně: slabá (až 3 dioptrie), střední (až 6 dioptrií) a vysoká míra (více než 6 dioptrií).

  Dělejte s astigmatismem

  Důvodem pro osvobození od vojenské služby může být nejen přítomnost krátkozrakosti nebo dalekozrakosti. Příčinou může být další oční onemocnění.

  V přítomnosti astigmatismu - onemocnění, při kterém je obtížné zaměřit vidění na určitý objekt - s rozdílem lomu 4 až 6 dioptrií nastavte kategorii „B“. Pokud rozdíl v lomu přesáhne 6 dioptrií, komise uznává úplnou nevhodnost sloužit v armádě.

  Snížená ostrost zraku může být dobrým důvodem pro uvolnění.

  Při určování tohoto ukazatele pod 0,3 v jednom oku a pod 0,09 ve druhém je stanovena kategorie „D“, která zcela vylučuje výkon vojenských povinností.

  Astigmatismus je patologickou změnou ve vizuálních normách.

  Když světelné paprsky, které procházejí deformovanou rohovkou oka, vytvářejí obraz objektu, který není bodem, ale jako přímka, osoba je diagnostikována astigmatismem. S touto patologií je velmi obtížné zaměřit se na objekty, které jsou na dálku, a jejich obraz na sítnici je zkreslený a nejasný.

  Komplikované a smíšené

  Odborníci identifikují jednoduchý, komplexní a smíšený astigmatismus. Míra, do jaké nemoc postupuje, je ovlivněna tím, zda jsou s astigmatismem převezeni do armády. V patologii rozdílu refrakcí podél dvou meridiánů existují pouze tři fáze:

  • slabé - až 3 dioptrie;
  • střední - 3-6 dioptrií;
  • silné - vyšší než 6 dioptrií.

  Astigmatismus je nemoc oftalmologického charakteru, vyjádřená v procesu zakřivení tvaru rohovky nebo oční čočky.

  V důsledku těchto změn se obraz jeví jako nerovnoměrný a neostrý. To znamená, že je obtížné zachytit jasný obraz objektu umístěného v naprosto odlišných vzdálenostech.

  V medicíně je obvyklé rozlišovat tři typy tohoto onemocnění:

  • Slabá forma; 3 dioptrií;
  • Střední tvar; od 3 do 6 dioptrií;
  • Silná forma; více než 6 dioptrií.

  S tímto onemocněním se nebere vždy astigmatismus. Lékaři hodnotí především stupeň zrakového postižení a pouze na základě těchto ukazatelů mohou učinit přesný závěr a učinit rozhodnutí.

  Pokud má mladý muž těžký astigmatismus, je osvobozen od vojenské služby. Můžete sloužit v armádě za přítomnosti takové nemoci, pokud je stupeň onemocnění slabý nebo mírný a nedosahuje více než 4 jednotek dioptrií.

  V ostatních případech jsou kluci definováni v jiných kategoriích, což umožňuje odklad z vojenské služby, jakož i sloužit v určitých jednotkách ze zdravotních důvodů.

  Příznaky onemocnění

  Existuje seznam, ve kterém jsou zahrnuty různé odchylky, pro které je nutný pravidelný dohled oftalmologem. Mladý muž může být prohlášen za nezpůsobilého pro vojenskou službu, pokud má:

  • vysoká krátkozrakost;
  • poruchy sítnice;
  • glaukom;
  • onemocnění slzného systému;
  • úplná slepota;
  • poranění očí;
  • nesprávné vnímání barev;
  • chronická zánět spojivek;
  • vrozená anatomická deformita očí;
  • jakákoliv progresivní oftalmologická onemocnění.

  Existují i ​​další nemoci ze seznamu nemocí, které mohou vést k procesu zadávání:

  • Scotome paracentral nebo centrální druhy;
  • Odtržení sítnice;
  • Glaukom;
  • Porušení svalů oka;
  • Nemoci spojené s poruchou funkce zrakového orgánu (popáleniny, poranění);
  • Porušení vnímání barev člověkem.

  Jak vidíte, existuje několik nemocí, které brání průchodu vojenské služby.

  Po korekci zraku

  U některých funkcí je důležitá vojenská služba, například při práci v oblasti vymáhání práva. A s dlouhým zrakem, dlouhým zrakem nebo astigmatismem budou pro mnoho z nich zvažovat budoucí profesní otázku. Proto, mnoho jít na nápravnou operaci.

  Ale vezmou armádu po korekci zraku? Pokud jste zpočátku měli kategorii „D“ - nevhodné, pak po opravě je nutné podstoupit lékařské vyšetření. Pokud je úspěšná, může být přiřazena nová kategorie „A“ - platná nebo „B“ - omezena na platné. Pokud chcete být vzati do armády, pak vám pomůže nápravná operace.

  Předpokládá se, že po operacích obnovy očí se oči stávají zranitelnějšími, proto je nutné sledovat fyzickou aktivitu a snažit se nepřehánět oči, aby nedošlo k zraněním.

  Pokud mladý muž dostane odklad z vojenské služby, pak po 6–12 měsících, s patologií nebo po operaci na očích, bude muset podstoupit druhou lékařskou kontrolu před zavoláním, aby potvrdil nebo popřel diagnózu.

  Nahoře jsme uvažovali, zda berou do armády špatný zrak nebo ne. Závěry lze vyvodit následovně: vše závisí na specifickém onemocnění a stupni jeho vývoje. Je možné po korekci zrakových orgánů jít na splnění státního dluhu? Koneckonců, s pomocí chirurgických operací, můžete plně obnovit funkci zrakových orgánů.

  Konečné rozhodnutí o vhodnosti mladého muže pro vojenskou službu bude vykonávat komise vojenského registračního úřadu. Bude zohledněn výsledek a účinnost operace. Bude tedy možné zavolat armádu pro mladé muže, kteří vyléčili astigmatismus nebo jej opravili (rozdíl v lomu ve dvou meridiánech byl snížen, například na 3 dioptrie).

  U některých funkcí je důležitá vojenská služba, například při práci v oblasti vymáhání práva. A budou se s krátkozrakostí nebo astigmatismem zabývat otázkou své budoucí kariéry pro mnohé? Proto, mnoho jít na nápravnou operaci.

  Ale vezmou armádu po korekci zraku? Pokud jste zpočátku měli kategorii „D“ - nevhodné, pak po opravě je nutné podstoupit lékařské vyšetření. Pokud je úspěšná, může být přiřazena nová kategorie „A“ - platná nebo „B“ - omezena na platné. Pokud chcete být vzati do armády, pak vám pomůže nápravná operace.

  Vojenská lékařská komise

  Poté, co mladý muž obdržel předvolání k vojenskému úřadu pro zápis a zařazení do armády, musí pochopit, že návrh rady nedělá diagnózy, neprovádí vyšetřování, pokud existuje nějaká choroba.

  Vojenská lékařská komise, nebo jak to je také nazýváno zkratkou IHC, je nejdůležitější etapou před náborem. Vojenská služba přímo souvisí se zdravím a schopnostmi člověka.

  Je třeba poznamenat, že kromě obtíží oční povahy mají muži i jiné nemoci, které musí být diagnostikovány a diagnostikovány IHC. Samozřejmě, že mnozí již mají příslušné dokumenty, ale některé nemoci mohou být identifikovány během průjezdu komise.

  Cvičení terapie jako způsob, jak zachovat vidění

  Sport v mírných dávkách prospívá pouze pacientovi s krátkozrakostí. Abyste se vyhnuli zdravotním komplikacím, použijte tyto pokyny.

  • Pacient je kontraindikován k účasti na závodech a závodech. Rozhodli jsme se jít do cestovního ruchu, častěji se zastavit a vyhnout se dlouhým váhám.
  • S vysokým stupněm krátkozrakosti se nepokoušejte přetěžovat zrak; Neotáčejte se ostře hlavou, dramaticky neměníte polohu těla od sezení k lhaní a naopak.
  • Pacient s krátkozrakostí nad -8 D bude dost ranní cvičení. Přínosem bude zpevnění.
  • Systematicky provádějte speciální cvičení pro oči, zaměřená na normalizaci práce vnitřních svalů.
  • Cvičení je lepší venku nebo v dobře větraném prostoru. V horkém počasí jděte do stínu.
  • Během tříd musíte odpočívat.

  Je to důležité! Cvičte opatrně. Nedodržení této položky ohrožuje stav státu!

  Jak jsme viděli, krátkozrakost není věta. Toto onemocnění samozřejmě snižuje lidskou výkonnost a přináší do života řadu omezení, to však není důvod, proč bychom měli ukončit mnoho věcí.

  http://glazdoktor.ru/kakoy-blizorukostyu-berut-armi/

  Základní stupně krátkozrakosti: s jakou krátkozrakostí se do armády nebere?

  Schopnost vidět je neocenitelným darem. Díky vizi se učíme světu ve všech jeho rozmanitostech a kráse.

  Podle výpočtů vědců se jedná o asi 80% informací, které dostaly smysly. Ale je to právě vizuální obraz, který člověk vnímá jako první.

  A teď si představte, že takový důležitý orgán pro poznání okolní reality selhal. Kolik příležitostí okamžitě ztratí lidi?

  Jednou z nejčastějších poruch orgánů u dětí i dospělých je krátkozrakost nebo krátkozrakost. Jedná se o onemocnění, při kterém člověk nevidí objekty, které se nacházejí daleko, a ty, které jsou blízko, jsou relativně normální.

  Příznaky onemocnění

  Stupeň krátkozrakosti

  V oftalmologii existují tři stupně krátkozrakosti. Promoce se provádí na základě počtu dioptrií.

  • 1 stupeň nebo slabý - od –0,25 D do –3 D;
  • 2 stupně nebo průměr - od -3,25 D do -6 D;
  • Stupeň 3 nebo silný / vysoký - více než -6,25 D.

  Se slabou vizí nepřiblíží, všechno je jasné, ve vzdálenosti objekty dostanou mírně rozmazaný pohled.

  Pozor! Vysoká míra krátkozrakosti je nebezpečná, protože s sebou přináší obrovské změny v očích. Pokud odhadneme procento schopnosti vidět v tomto stupni, bude se rovnat 1 nebo 2% ze stovky. Osoba může číst text výhradně před nosem, vidět obrysy jeho prstů jen délku jeho natažené ruky.

  S druhým stupněm nemoci, člověk nejen nevidí objekty daleko, ale ve vzdálenosti natažené ruky už nerozlišuje například text.

  Přijímá armáda krátkozrakost?

  Myopie je problém, který ukládá majiteli této choroby řadu omezení. Jedním z nich je vojenská služba.

  Co je to nebezpečná krátkozrakost pro budoucího vojáka a zda vzít armádu se špatným zrakem? V první řadě - nehody nebo dokonce smrt, která může nastat v důsledku "přehlížen nebo neviděl."

  Aby se minimalizovalo riziko zranění a zranění, jak pro sebe, tak pro ostatní osoby, jsou vytvořeny speciální komise s krátkozrakými vojáky, mezi něž patří kromě všeobecných lékařů také oftalmolog. Jeho úkolem je prověřit nábor a v případě potvrzení krátkozrakosti zabránit přístupu k vojenské službě.

  Vyšetření na krátkozrakost se provádí podle článku 34 Plánu nemocí.

  Kategorie způsobilosti: v jaké míře neberou službu

  V Rusku existuje také další subkategorie „B-3“. Tam jsou vojáci s vysokým stupněm krátkozrakosti. Mohou sloužit v armádě, ale zároveň vykonávají další úkoly. Například práce v kuchyni, v prádelně, čištění prostor, vedení korespondence, vystupování jako programátoři atd.

  Jaké sporty můžete dělat

  Sport v rozumných mezích ještě nikomu nepoškodil. Cvičení přispívá k celkovému posilování těla a zejména posiluje cévy oka, zvyšuje účinnost ciliárního svalu. Proto, pokud si mysleli, že sportování s kontrakcí krátkozrakosti je kontraindikováno, dnes s tím lékaři naprosto nesouhlasí.

  Foto 1. Cyklistika není zakázána za předpokladu, že krátkozrakost je prvního nebo druhého stupně, přičemž vyšší je tento sport kontraindikován.

  Myopie není diagnóza, při které je pohyb zakázán. Pokud tedy nepřekročíte doporučenou intenzitu a dobu trvání, měli byste se dokonce zapojit do sportu. Hlavní je sledovat srdeční rytmus. Jaký druh sportu lze praktikovat a které sporty jsou zakázány?

  Nápověda! Takže při slabém a středním stupni by krátkozrakost při cvičení neměla překročit 100-140 úderů za minutu.

  • Cyklistika - s prvním a druhým stupněm - je možná. S vysokým stupněm a komplikacemi v oblasti oka by mělo být kolo odloženo do garáže.
  • Rytmická gymnastika, krasobruslení, jezdecký sport, volejbal, basketbal, stolní tenis a badminton - s prvními dvěma stupni a pokud nejsou žádné komplikace.
  • Šerm, plavání, veslování, plachtění, sportovní chůze, jogging, sportovní turistika - pokud nejsou žádné komplikace.

  Foto 2. Alpské lyžování je zařazeno do seznamu zakázaných druhů pro jakýkoliv stupeň krátkozrakosti.

  • Zápas, vzpírání, box, gymnastika, moderní pětibolo, potápění, lyžování, skoky na lyžích, lyžařský biatlon, potápění, fotbal, hokej, motoristické sporty - jakýkoliv stupeň krátkozrakosti.
  • Cyklistika, vodní pólo, házení - s vysokým stupněm nebo komplikacemi v fundu.

  Box a krátkozrakost

  Proč, když je zmíněn box, lékaři okamžitě řeknou „ne“ osobě s krátkozrakostí? Odpověď je jednoduchá - nechcete úplně oslepnout, lépe poslouchat jejich rady.

  Foto 3. Třídy boxu jsou oftalmology přísně zakázány, protože mohou mít s viděním mnoho vážných následků.

  S krátkozrakostí může jakékoli ostré otřesení hlavy vést k mnoha nebezpečným následkům, totiž krvácení do sklivce a sítnice, stejně jako ruptura stejné sítnice a cévnatky.

  Je to důležité! Krvácení je nebezpečné, protože pokud si čas nevšimne, začne se odchlípení sítnice, a tam a dokončit slepotu blízko. Je lepší dát si na stůl rukavice a chránič úst.

  Užitečné video

  Video poskytuje informace, ve kterých případech, kdy problémy s vizí dostanou zpoždění od armády.

  Cvičení terapie jako způsob, jak zachovat vidění

  Sport v mírných dávkách prospívá pouze pacientovi s krátkozrakostí. Abyste se vyhnuli zdravotním komplikacím, použijte tyto pokyny.

  • Pacient je kontraindikován k účasti na závodech a závodech. Rozhodli jsme se jít do cestovního ruchu, častěji se zastavit a vyhnout se dlouhým váhám.
  • S vysokým stupněm krátkozrakosti se nepokoušejte přetěžovat zrak; Neotáčejte se ostře hlavou, dramaticky neměníte polohu těla od sezení k lhaní a naopak.
  • Pacient s krátkozrakostí nad -8 D bude dost ranní cvičení. Přínosem bude zpevnění.
  • Systematicky provádějte speciální cvičení pro oči, zaměřená na normalizaci práce vnitřních svalů.
  • Cvičení je lepší venku nebo v dobře větraném prostoru. V horkém počasí jděte do stínu.
  • Během tříd musíte odpočívat.

  Je to důležité! Cvičte opatrně. Nedodržení této položky ohrožuje stav státu!

  Jak jsme viděli, krátkozrakost není věta. Toto onemocnění samozřejmě snižuje lidskou výkonnost a přináší do života řadu omezení, to však není důvod, proč bychom měli ukončit mnoho věcí.

  Krátkozrakost je léčena laserovou operací pro korekci vidění. Po operaci dostanou branci se slabým a mírným stupněm krátkozrakosti před korekcí šestiměsíční zpoždění pro pohotovostní službu.

  Ale ti, kteří měli před korekcí vysokou míru krátkozrakosti, a to i po operaci, byste se neměli rozhodnout sloužit v armádě. V případě poranění existuje vysoké riziko úplného odchlípení sítnice a trvalé invalidity. Sbírejte tedy dokumenty a požadujte další vyšetření.

  Pokud jde o sporty, v prvních dnech po operaci je cvičení přísně zakázáno. Po tom vše záleží na pacientově stavu, ale vážné sporty by měly být odloženy až do ukončení rehabilitačního období. Obvykle trvá 1,5–2 týdny.

  http://linza.guru/blizorukost/sport-i-armiya/
 • Up